قبلی | نمایش 1 رکورد از 1 تا 1 | بعدی

هر آنچه درباره کارت آبی یا بلوکارت آلمان باید بدانید

کارت آبی آلمان مدرکی است که اجازه اقامت قانونی افراد مقیمِ خارج از اتحادیه اروپا، در آلمان و سایر کشورهای اتحادیه اروپا را به منظور فعالیت‌های کاری فراهم می‌کند.
بیشتر بخوانید
قبلی | نمایش 1 رکورد از 1 تا 1 | بعدی